Program namijenjen poslovanju TV servisa od izrada radnih naloga, evidencije o popravcima, ulazu repromaterijala na skladište, do razduženja kroz radni nalog ili kasu. Integrirani programski paket za vođenje skladišnog i materijalnog poslovanja za tvrtke kojima je primarna djelatnost servis RTV uređaja. Paket sadrži modul za ulaz robe, skladište i inventurne liste (po nabavnim ili veleprodajnim cijenama), ispis cjenika, zaprimanje aparata na servis, izrada radnih naloga (kompletna evidencija popravljenih, zaprimljenih i isporučenih uređaja), ponude prema kupcima, veleprodajni i maloprodajni računi (automatski iz radnih naloga), povratnice, međuskladišnice, automatsko i ručno vođenje zapisnika o promjeni cijena i zapisnik o otpisu robe. Mogućnost ispisa svih vrsta obrazaca te prijenos u PDF format, slanje obrazaca e-mailom i druge mogućnosti.