Aplikacija za turističke agencije je napravljena da bi se lakše vodile sve evidencije koje su potrebne za izračun troškova putovanja kao i za kompletna evidencija putnika i naručitelja aranžmana.

Fakturiranje se AUTOMATSKI vrši za narućitelja  ili za sudionike putovanja. Program sadrži Salda Konti svakog putnika ili grupe putnika.

Sve glavne fakture i avansne fakture se rade prema načinu plačanja te mogu biti fiskalizirane prema potrebi. Ispis se vrši na papir ili PDF-om a po potrei i kao e-računom