Aplikacija za turističke agencije je napravljena da bi se lakše vodile sve evidencije koje su potrebne za izračun troškova putovanja kao i za kompletna evidencija putnika i naručitelja aranžmana.

Fakturiranje se AUTOMATSKI vrši za naručioca ili za sudionike putovanja.

Sve glavne fakture i avansne fakture se rade prema načinu plačanja te mogu biti fiskalizirane prema potrebi

Unutar aplikacije je i SALDA-KONTI kupaca sa izvješćem o dugovanju.

 

GLAVNI IZBORNIK