• Program restaurant za ugostitelje odlikuje se jednostavnošću s mogućnošću korištenja više stolova u istom trenutku. Sa brzim i preglednim izbornicima i meniom, program Restaurant je stvoren za Vas! Brzi pregled stolova, artikala, dnevnog prometa i totala pridonose jednostavnosti našeg programa.

  • Sadržaj programa
  • Rad kase po principu touchscreen ili tipkovnica/miš
  • Samostalno kreiranje izgleda KASE
  • Evidencija narudžbi po stolovima (jednostavan vizulani pregled)
  • Dodjeljivanje naziva stolovima
  • Ispis narudžbe za šank i kuhinju odvojeno
  • Narudžbe za kuhinju sortirano po redosljedu serviranja
  • Narudžbe za kuhinju sa definiranjem načina pečenja mesa
  • Zaduživanje stolova po konobarima
  • Izdavanje djelomičnih računa (više računa za jedan stol)
  • Izdavanje računa sa više načina plaćanja
  • Samostalno kreiranje evidencije vrsta načina plaćanja
  • Praćenje više konobara u smjeni
  • Dodjeljivanje dozvola sa opcijema za radnike
  • Zaštita identiteta konobara (ID kartica, ID gumbić, upis šifre…)
  • Opcija HAPPY HOUR sa tri perioda / HH cjenik
  • Fiskalizacija računa
  • Fiskalizacija poslovnog prostora
  • Ispis kopije računa/ naknadno izdavanje R1 računa
  • Kreiranje menija i koktela (mogučnost spajanja artikala i normativa više artikala u jedan)
  • Samostalno kreiranje, ispis i pregled cjenika
  • Samostalno kreiranje i korekcija normativa
  • Storno računi
  • Primke materijala
  • Zalihe materijala, pračenje potrošnje
  • Otpis robe
  • Usklađenje zaliha šanka
  • Porezni izvještaji ukupni i po grupama artikala i materijala
  • Rekapitulacije dnevnih prometa po danima sa izračunom PDVa i PNPa
  • Rekapitulacija prometa sa nabavnim i prodajnim cijenama, PDV i RUC
  • Rekapitulacija prometa po grupama
  • Rekapitulacija prometa po radnicima, smjenama…
  • Skladišna kartica artikala
  • Veleprodajni računi (odvojeni, bezgotovinski sa evidencijom plaćanja)
  • Ponude
  • Modul BACK-OFFICE
  • Mogučnost rada sa mobilnim naručivanjem (Tablet)