Program restaurant za ugostitelje odlikuje se jednostavnošću s mogućnošću korištenja više stolova u istom trenutku. Sa brzim i preglednim izbornicima i meniom, program Restaurant je stvoren za Vas! Brzi pregled stolova, artikala, dnevnog prometa i totala pridonose jednostavnosti našeg programa.

 • Sadržaj programa
 • Rad kase po principu touchscreen ili tipkovnica/miš
 • Samostalno kreiranje izgleda KASE
 • Evidencija narudžbi po stolovima (jednostavan vizulani pregled)
 • Dodjeljivanje naziva stolovima
 • Ispis narudžbe za šank i kuhinju odvojeno
 • Narudžbe za kuhinju sortirano po redosljedu serviranja
 • Narudžbe za kuhinju sa definiranjem načina pečenja mesa
 • Zaduživanje stolova po konobarima
 • Izdavanje djelomičnih računa (više računa za jedan stol)
 • Izdavanje računa sa više načina plaćanja
 • Samostalno kreiranje evidencije vrsta načina plaćanja
 • Praćenje više konobara u smjeni
 • Dodjeljivanje dozvola sa opcijema za radnike
 • Zaštita identiteta konobara (ID kartica, ID gumbić, upis šifre…)
 • Opcija HAPPY HOUR sa tri perioda / HH cjenik
 • Fiskalizacija računa
 • Fiskalizacija poslovnog prostora
 • Ispis kopije računa/ naknadno izdavanje R1 računa
 • Kreiranje menija i koktela (mogučnost spajanja artikala i normativa više artikala u jedan)
 • Samostalno kreiranje, ispis i pregled cjenika
 • Samostalno kreiranje i korekcija normativa
 • Storno računi
 • Primke materijala
 • Zalihe materijala, pračenje potrošnje
 • Otpis robe
 • Usklađenje zaliha šanka
 • Porezni izvještaji ukupni i po grupama artikala i materijala
 • Rekapitulacije dnevnih prometa po danima sa izračunom PDVa i PNPa
 • Rekapitulacija prometa sa nabavnim i prodajnim cijenama, PDV i RUC
 • Rekapitulacija prometa po grupama
 • Rekapitulacija prometa po radnicima, smjenama…
 • Skladišna kartica artikala
 • Veleprodajni računi (odvojeni, bezgotovinski sa evidencijom plaćanja)
 • Ponude
 • Modul BACK-OFFICE
 • Mogučnost rada sa mobilnim naručivanjem (Tablet)