Naš program za veleprodaju je integrirani programski paket za vođenje skladišnog i materijalnog poslovanja za tvrtke kojima je primarna djelatnost trgovina na veliko. Programski paket se sastoji od modula za ulaz robe – kalkulacije, tuzemne i inozemne, obračuna zavisnih troškova, skladišta sa skladišnim karticama, pregledom artikala i inventurne liste (po nabavnim ili veleprodajnim cijenama). Izdavanje ponuda kupcima sa rabatnim skupinama ili bez njih vrši se automatskim prebacivanjem ponuda i računa ili prijenos više ponuda u jedan račun. Evidencija kupaca ili dobavljača sa dugovanjima, izvještaji o zaradi, prometu i kretanju robe olakšavaju poslovanje u svim segmentima.

Veleprodajna aplikacija ima mogućnost otvaranja više vanjskih skladišta ili vođenje poslovanja za trgovačke putnike. Ispis cjenika, ispis deklaracija ili etiketa, zapisnici o otpisu, povratnice, međuskladišnice, te ostali izvještaji zaokružuju kompletno poslovanje potrebno za vođenje veleprodaje. Osim ispisa svih vrsta obrazaca moguć je njihov prijenos u PDF format za slanje obrazaca e-mailom.

Iz fakturiranja je, kao opcija,  omogućeno automatsko slanje E-Računa.