Program za vođenje knjigovodstva poduzeća ima sve potrebne elemente od Knjiga URA,IRA, Knjiga URA,IRA deviznih, za vlastitu potrošnju samostalno kreiranje kontnog plana, vođenja Knjige Blagajne, knjiženja temeljnica i direktan prijenos u Glavnu knjigu. Pregled salda konti moguće je vršiti prema nekoliko kriterija te vršiti ispise kartica, dugovanja, te zatvarati otvorene uplate.
Aplikacija pruža uvid u razne vrste bilanci sintetičke, analitičke, pregled temeljnica, pregled od konta do konta, te mogućnost izrade vlastitih bilanca. Izrada plaća sa knjigom radnika te direktnim prijenosom u Glavnu knjigu upotpunjuju programski paket. Osnovna sredstva, amortizacija istih, te obračun kamata također su dio paketa. Aplikacija je postavljena tako da podržava rad E-porezne i E-fine. Svi ispisi se mogu ispisati kako na pisač, tako i u PDF formatu ili ih je moguće poslati e-mailom.

Programski paket Winfin se sastoji od :

 • Knjiženje temeljnice
 • Knjiga ulaznih i izlaznih računa (sa svim knjigama koje se podrazumijevaju)
 • Dnevnik knjiženja (Glavna knjiga – ukupno i po mjestu troška)
 • Salda konti kupaca i dobavljača
  • Kartice partnera
  • Ispis otvorenih stavaka
  • Opomene
  • Automatski obračun kamata
 • Bilance (sintetička, analitička, kartice konta…)
 • PDV obrazac
 • PDV prema naplaćenoj naknadi
 • Matična knjiga radnika
 • Obračun plaća (IP1, NP1, obrazac 1-11, OP, DNR..)
 • Evidencija obustava, Zaštićeni/nezaštićeni računi, adm.zabrane, blokade..
 • Obračun honorara
 • Isplate radnicima (putni nalozi, obračuni troškova..)
 • JOPPD obrazac
 • Nalozi za bankovni prijenos sredstava (SEPA datoteke)
 • Osnovna sredstva i sitni inventar
 • Obračun kamata
 • PPO obrazac
 • PD obrazac
 • PDV-S, Zbirna prijava
 • Stjecanje dobara/usluga unutar EU
 • Bilance
  • Sintetička
  • Analitička
  • Velika i mala brutto bilanca
  • Kartice konta (od-do, pojedinačno)
  • Bilanca klasa
  • Pregled temeljnica
  • Razne bilance (bilance koje korisnik sam kreira)