• Program za vođenje knjigovodstva poduzeća ima sve potrebne elemente od Knjiga URA,IRA, Knjiga URA,IRA deviznih, za vlastitu potrošnju samostalno kreiranje kontnog plana, vođenja Knjige Blagajne, knjiženja temeljnica i direktan prijenos u Glavnu knjigu. Pregled salda konti moguće je vršiti prema nekoliko kriterija te vršiti ispise kartica, dugovanja, te zatvarati otvorene uplate.
  Aplikacija pruža uvid u razne vrste bilanci sintetičke, analitičke, pregled temeljnica, pregled od konta do konta, te mogućnost izrade vlastitih bilanca. Izrada plaća sa knjigom radnika te direktnim prijenosom u Glavnu knjigu upotpunjuju programski paket. Osnovna sredstva, amortizacija istih, te obračun kamata također su dio paketa. Aplikacija je postavljena tako da podržava rad E-porezne i E-fine. Svi ispisi se mogu ispisati kako na pisač, tako i u PDF formatu ili ih je moguće poslati e-mailom.

  Programski paket Winfin se sastoji od :

  • Knjiženje temeljnice
  • Knjiga ulaznih i izlaznih računa (sa svim kjnigama koje se podrazumjevaju)
  • Dnevnik knjiženja (Glavna knjiga – ukupno i po mjestu troška)
  • Salda konti kupaca i dobavljača
   • Kartice partnera
   • Ispis otvorenih stavaka
   • Opomene
   • Automatski obračun kamata
  • Bilance (sintetička, analitička, kartice konta…)
  • PDV obrazac
  • PDV prema naplaćenoj naknadi
  • Matična knjiga radnika
  • Obračun plaća (IP1, NP1, obrazac 1-11, OP, DNR..)
  • Evidencija obustava, Zastićeni/nezaštićeni računi, adm.zabrane, blokade..
  • Obračun honorara
  • Isplate radnicima (putni nalozi, obračuni troškova..)
  • JOPPD obrazac
  • Nalozi za bankovni prijenos sredstava (SEPA datoteke)
  • Osnovna sredstva i sitni inventar
  • Obračun kamata
  • PPO obrazac
  • PD obrazac
  • PDV-S, Zbirna prijava
  • Stjecanje dobara/usluga unutar EU
  • Bilance
   • Sintetička
   • Analitička
   • Velika i mala brutto bilanca
   • Kartice konta (od-do, pojedinačno)
   • Bilanca klasa
   • Pregled temeljnica
   • Razne bilance (bilance koje korisnik sam kreira)