Aplikacija je namijenjena vođenju knjigovodstva obrtnika i kao cjelokupni paket sadrži Knjigu URA, Knjigu IRA, vođenje blagajničkog poslovanja, Knjigu Primitaka i Izdataka te PDV obrazac. Ostale neophodne knjige uvrštene su u aplikaciju Vlastita potrošnja, devizne URE i IRE, predujmovi PP-MI-PO obrazac, Obrazac LUX, te vođenje Osnovnih sredstava i njihova amortizacija.

Program za knjigovodstvo obrtnika sadrži podprogram za vođenje plaća sa Matičnom knjigom radnika te automatskim prebacivanjem plaća u Knjigu primitaka i izdataka. Paket upotpunjavaju i ispisi naloga za plaćanje, a aplikacija je postavljena tako da podržava rad E-porezne i E-fine. Svi ispisi se mogu ispisati kako na pisač, tako i u PDF formatu ili ih je moguće poslati e-mailom.