Aplikacija za maloprodaju razvijena je za vođenje trgovine, gdje se proizvod prati od ulaska, preko skladišta, sve do izlaza robe kroz kasu i/ili veleprodajne račune. Elementi programa za maloprodaju su kalkulacija s obračunom rabata, zavisnih troškova, marža, te pregledom uplata dobavljača. Skladište robe sadrži grupiranje artikala, pregled skladišnih kartica, te inventuru. Kasa omogućuje ispis računa na sve vrste pisača, pretragu po bar-codu, davanje popusta, ispis R-1 računa te rad s programabilnom tipkovnicom. Veleprodajne ponude i računi su , također, dio paketa.

U aplikaciju za maloprodaju su integrirani razni izvještaji od izračuna zarade, trgovačke knjige, dugova kupaca i dobavljača, zapisnika, otpisa robe i ispisa deklaracija na naljepnice ili ZEBRA pisača. Aplikacija pruža punu podršku za korištenje autonomnih laserskih čitača bar-coda za automatizaciju inventure!

Kompleta sadržaj programa:

 • Kalkulacija – Unos robe i formiranje cijene
  • Evidencija plaćanja dobavljačima
  • Uvozne kalkulacije i zavisni troškovi
  • Ispis kalkulacije/primke
  • Ispis cjenika
  • Ispis labela i deklaracija sa i bez barcodea za artikle
  • Skladišne kartice
  • Praćenje stanja zaliha robe
  • Analitičke kartice artikala
  • Ispis inventurnih lista
  • Ispis cjenika
 • Knjiga popisa
  • Evidencija o nabavi i prodaji robe
  • Automatski prijenos iz dokumenata
  • Tjedni, mjesečni, godišnji ispis
 • Međuskladišnice
  • Prijenos robe u ostale poslovnice / skladišta
  • Mogućnost automatskog prijenosa u poslovnice opremljene programima MEDIA-SISTEM-a
  • Neograničeni broj vanjskih skladišta
 • Otpis robe
  • Evidencija viškova i manjkova robe
  • Kontrola inventure i brojanje robe u bilo kojem trenutku te automatska izrada zapisnika
  • Ispis zapisnika o višku / manjku
 • Zapisnik o promjeni cijene
  • Dnevne promjene cijena
  • Mogućnost promjene cijena za cijelo skladišta
  • Ispis zapisnika
  • Akcijske cijene
 • Kasa (Maloprodaja)
  • Fiskalizacija
  • Touch-screen sustav
  • Rad sa barcode uređajem
  • Rad sa popisom artikala
  • Mogućnost korekcije naziva i cijene usluge
  • Otpremnice
  • Kontrola nefiskaliziranih računa i naknadna fiskalizacija
  • Dnevni promet / total kase po načinu plaćanja, artiklima, porezima, djelatnicima…
  • Popusti
  • Samostalni unos načina plaćanja
 • Arhive izdanih računa
  • Pregled izdanih računa, ispis kontrolnih traka
  • Pregled po datumu i računu
 • Ponude
  • Ponude prema kupcima
  • Avansne uplate
  • Izrada otpremnice
  • Izrada računa
  • Evidencija nefakturiranih/nerazduženih otpremnica po ponudi
 • Otpremnice
  • Otpremnice sa i bez cijene
  • Izrada računa (za jednu ili više otpremnica)
 • Fakturiranje (Veleprodaja)
  • Izrada računa sa i bez PDVa
  • Ispis u obliku RAČUN, RAČUN / OTPREMNICA, OTPREMNICA (sa i bez cijena)
  • Povratnica/MP i VP kalkulacije
  • Kontrola dugovanja, limiti kupaca, odgode plaćanja
  • Uplate kupaca
  • Rabati prema kupcima (sa rabatnim grupama po grupama artikala)
 • Izvještaji
  • Svi izvještaji temelje se na odabiru željenog perioda
  • Promet artikala
  • Promet i dugovanje kupaca
  • Rekapitulacija ulaznih računa
  • Rekapitulacija izdanih računa
  • Kartice salda konti kupaca i dobavljača
  • Dužnici
  • Rekapitulacija međuskladišnica….