1. Postotak nepriznatog predporeza 5 i 13 %.

– Radi uvođenja mogučnosti da svaku poreznu grupu u Knjizi URa odredimo kao priznatu ili nepriznatu (djelomično ili u cijelom iznosu), program će pri ispisu knjige URA i/ili pri izračunu Totala knjige (F6) sve pretporeze od 5 i 13% staviti u Nepriznato, te je potrebno izvršiti ažuriranje podataka Knjige URa. Ažuriranje se vrši tako da u pregledu Knjige Ura koristite kombinaciju tipki Ctrl+Alt+E. Program će kratko prekontrolirati bazu, te javiti poruku “Obrada izvršena”. Kada to izvršite kod jednog komitenta, program će automatski “urediti” sve komitente, dakle operacija je potrebna samo jednom.