Naš program za autoservis namijenjen je poslovanju automehaničara. Pomoću njega je moguće voditi zaduženja i razduženja rezervnih dijelova, voditi evidencija o motornim vozilima i ugrađenim djelovima, te pruža potpuni uvid u povijest obavljenih radova i evidenciju o kupcima. Ovaj integrirani programski paket služi za vođenje skladišnog i materijalnog poslovanja za tvrtke kojima je primarna djelatnost servis vozila. Programski paket se sastoji od modula za ulaz robe, skladišta i inventurne liste (po nabavnim i veleprodajnim cijenema), ispis cjenika, zaprimanje vozila na servis, izrada radnih naloga (kompletna evidencija popravljenih, zaprimljenih i isporučenih vozila), evidencija vozila po brojevima šasije (jedan kupac ima više vozila), ponude prema kupcima, veleprodajni račun (automatski iz radnih naloga), povratnice, međuskladišnice, automatsko i ručno vođenje zapisnika o promjeni cijena i zapisnik o otpisu robe. Sve izvještaje moguće je direktno pripremiti za slanje putem e-maila, te ispisati u PDF formatu. priprema za prijelaz na Euro je integrirana u sistem.