• Aplikacija za maloprodaju razvijena je za vođenje trgovine, gdje se proizvod prati od ulaska, preko skladišta, sve do izlaza robe kroz kasu, a sadrži modul maloprodaje, veleprodaje i kase. Elementi programa za maloprodaju su kalkulacija s obračunom rabata, zavisnih troškova, marža, te pregledom uplata dobavljača. Skladište robe sadrži grupiranje artikala, pregled skladišnih kartica, te inventuru. Kasa omogućuje ispis računa na sve vrste pisača, pretragu po bar-codu, davanje popusta, ispis R-1 računa te rad s programibilnom tipkovnicom.

  U aplikaciju za maloprodaju su integrirani razni izvještaji od izračuna zarade, trgovačke knjige, dugova kupaca i dobavljača, zapisnika, otpisa robe i ispisa deklaracija na naljepnice ili ZEBRA pisača. Aplikacija pruža punu podršku za korištenje autonomnih laserskih čitača bar-coda za automatizaciju inventure!

  Kompleta sadržaj programa:

  • Kalkulacija – Unos robe i formiranje cijene
   • Evidencija plaćanja dobavljačima
   • Uvozne kalkulacije i zavisni troškovi
   • Ispis kalulacije/primke
   • Ispis cjenika
   • Ispis labela i deklaracija sa i bez barcodea za artikle
   • Skladišne kartice
   • Praćenje stanja zaliha robe
   • Analitičke kartice artikala
   • Ispis inventurnih lista
   • Ispis cjenika
  • Knjiga popisa
   • Evidencija o nabavi i prodaji robe
   • Automatski prijenos iz dokumenata
   • Tjedni, mjesečni, godišnji ispis
  • Međuskaldišnice
   • Prijenos robe u ostale poslovnice / skladišta
   • Mogučnost automatskog prijenosa u poslovnice opremljene programima MEDIA-SISTEM-a
   • Neograničeni broj vanjskih skladišta
  • Otpis robe
   • Evidencija viškova i manjkova robe
   • Kontrola inventure i brojanje robe u bilo kojem trenutku te automatska izrada zapisnika
   • Ispis zapisnika o višku / manjku
  • Zapisnik o promjeni cijene
   • Dnevne promjene cijena
   • Mogučnost promjene cijena za cijelo skladišta
   • Ispis zapisnika
   • Akcijske cijene
  • Kasa (Maloprodaja)
   • Fiskalizacija
   • Touch-screen sustav
   • Rad sa barcode uređajem
   • Rad sa popisom artikala
   • Mogučnost korekcije naziva i cijene usluge
   • Otpremnice
   • Kontrola nefiskaliziranih računa i naknadna fiskalizacija
   • Dnevni promet / total kase po načinu plaćanja, artiklima, porezima, djelatnicima…
   • Popusti
   • Samostalni unos načina plaćanja
  • Arhive izdanih računa
   • Pregled izdanih računa, ispis kontrolnih traka
   • Pregled po datumu i računu
  • Ponude
   • Ponude prema kupcima
   • Avansne uplate
   • Izrada otpremnice
   • Izrada računa
   • Evidencija nefakturiranih/nerazduženih otpremnica po ponudi
  • Otpremnice
   • Otpremnice sa i bez cijene
   • Izrada računa (za jednu ili više otpremnica)
  • Fakturiranje (Veleprodaja)
   • Izrada računa sa i bez PDVa
   • Ispis u obliku RAČUN, RAČUN / OTPREMNICA, OTPREMNICA (sa i bez cijena)
   • Povratnica/MP i VP kalkulacije
   • Kontrola dugovanja, limiti kupaca, odgode plaćanja
   • Uplate kupaca
   • Rabati prema kupcima (sa rabatnim grupama po grupama artikala)
  • Izviještaji
   • Svi izvještaji temelje se na odabiru željenog perioda
   • Promet artikala
   • Promet i dugovanje kupaca
   • Rekapitulacija ulaznih računa
   • Rekapitulacija izdanih računa
   • Kartice salda konti kupaca i dobavljača
   • Dužnici
   • Rekapitulacija međuskladišnica….